Day: April 21, 2022

ชุดควบคุมความชื้น

ชุดควบคุมความชื้น ข้อแนะนำการติดตั้งและความสำคัญชุดควบคุมความชื้น ข้อแนะนำการติดตั้งและความสำคัญ

ชุดควบคุมความชื้น เมื่อถูกนำมาประกอบเป็นเครื่องควบคุมอุณหภูมิและความชื้นหรือเครื่องปรับอากาศแบบควบคุมอุณหภูมิและความชื้น ถือได้ว่าเป็นเครื่องที่มีความสำคัญอย่างมาก โดยเฉพาะในโรงงานอุตสาหกรรม หากติดตั้งชุดควบคุมอุณหภูมิและความชื้นที่มีประสิทธิภาพสูงก็จะสามารถควบคุมอุณหภูมิและความชื้นได้แม่นยำ ปัจจุบันนิยมติดตั้งในห้องคอมพิวเตอร์ห้อง Data Center ห้อง Lab ติดตั้งในโรงงานหรือติดตั้งในห้องโทรคมนาคม ซึ่งจำเป็นต้องมีการควบคุมอุณหภูมิและความชื้นเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ได้รับความเสียหายในกรณีที่มีอุณหภูมิและความชื้นไม่เหมาะสม ชุดควบคุมอุณหภูมิและความชื้นมักจะถูกติดตั้งภายในโรงงานโดยเฉพาะในห้อง Server room ที่จำเป็นต้องมีการควบคุมอุณหภูมิและความชื้น ข้อแนะนำในการติดตั้งมีอะไรบ้างยกตัวอย่างเช่น ควรติดตั้งชุดควบคุมความชื้นและอุณหภูมิ โดยปล่อยให้ความเย็นมาทางด้านล่างไปยังตู้ Rack เพื่อไล่ความร้อนสู่ด้านบน ควรติดตั้งชุดควบคุมอุณหภูมิและความชื้นแยกออกจากเครื่องปรับอากาศตัวอื่นๆ เพื่อให้เครื่องควบคุมอุณหภูมิและความชื้นทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและทำงานแบบเฉพาะเจาะจง ควรหันตู้ Rack  ให้ตรงช่องแอร์ ที่มีความเย็นส่งถึงห้ามวางตู้   Rack   ไว้ใต้แอร์เป็นอันขาดเพราะหยดน้ำที่เกิดจากเครื่องแอร์อาจทำลายหรือสร้างความเสียหายได้ ควรติดตั้งเทอร์โมมิเตอร์สำหรับควบคุมอุณหภูมิภายในห้องที่วัดค่าความชื้นได้