Tag: โปร ไบ โอ ติก อาหาร เสริม

โปร ไบ โอ ติก อาหาร เสริม

ทำไม โพรไบโอติกในร่างกายลดลง เติมเต็มด้วยโพรไบโอติกอาหารเสริมทำไม โพรไบโอติกในร่างกายลดลง เติมเต็มด้วยโพรไบโอติกอาหารเสริม

โพรไบโอติก คือ จุลินทรีย์สิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งมันเป็นจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ต่อร่างกายของเรา อาศัยอยู่ตามส่วนต่างๆ ของร่างกายเรา โดยเฉพาะที่ลำไส้ ระบบทางเดินอาหารมีหน้าที่ปรับสมดุลในลำไส้ ป้องกันปัญหาท้องไส้แปรปรวน ท้องผูก ถ่ายไม่คล่องและยังช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันที่ดีด้วย มันสามารถเกาะที่บริเวณเยื่อบุผนังลำไส้และผลิตสารต่อต้านจุลินทรีย์ที่ไม่มีประโยชน์รวมถึงแบคทีเรียต่างๆ ที่ก่อให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บกับเรา รู้หรือไม่ว่ามีหลายปัจจัยที่ทำให้โพรไบโอติกในร่างกายลดลงแต่เราสามารถเติมเต็มไปด้วยโพรไบโอติกอาหารเสริมที่มีประโยชน์ ทำไมโพรไบโอติกในร่างกาย จึงลดลง  โพรไบโอติกมีคุณสมบัติ คือ ทนต่อกรดและด่าง จุลินทรีย์โปรไบโอติกเป็นมิตรต่อร่างกาย ช่วยในการดูดซึมสารอาหารป้องกันโรคและภาวะที่ผิดปกติของร่างกาย ปัจจัยที่ส่งผลทำให้โพรไบโอติกลดลง ได้แก่  ผู้ที่มีพฤติกรรมรับประทานอาหารที่มีน้ำตาลสูงหรือทานของหวานเป็นประจำ  การรับประทานแป้ง ซึ่งผ่านการขัดสี  ชอบดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นประจำ  ผลข้างเคียงจากการใช้ยาปฏิชีวนะ  มีภาวะเครียดหรือวิตกกังวล  มีพฤติกรรมสูบบุหรี่  การนอนหลับพักผ่อนไม่เพียงพอ