Tag: สวัสดิการพนักงาน CP ALL

สวัสดิการพนักงาน CP ALL

ที่ CP ALL จบวุฒิไหนไม่สำคัญ เพราะเรามีสวัสดิการให้อย่างเท่าเทียมที่ CP ALL จบวุฒิไหนไม่สำคัญ เพราะเรามีสวัสดิการให้อย่างเท่าเทียม

แม้ว่าทางภาครัฐได้มีผลักดันและส่งเสริมการศึกษาของนักเรียนให้ได้เล่าเรียนฟรีตามที่กฎหมายกำหนด นั่นก็คือไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาปีที่ 3 แต่ก็ยังพบความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาที่สูงตามชนชั้นและฐานะด้วยเสมอมา ซึ่ง CP ALL เห็นถึงปัญหานี้และพยายามผลักดันงานให้กับแรงงานที่มีวุฒิการศึกษาไม่สูงมาก เพื่อทำให้พวกเขาสามารถเข้าถึงองค์กรที่มีประสิทธิภาพและได้รับ สวัสดิการพนักงาน CP ALL อย่างเต็มที่เมื่อถึงเวลาที่กำหนด   โดยจะเห็นได้อย่างชัดเจนจากการประกาศรับสมัครงานที่กำหนดขั้นต่ำไว้ที่วุฒิมัธยมศึกษาปีที่ 3 ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้กับทุกคนทุกชนชั้นได้เข้ามาเรียนรู้การทำงานและได้รับประสบการณ์การปฏิบัติงานที่ทรงคุณค่าจาก  CP ALL นั่นเองเรียกได้ว่าการทำงานในองค์กรนี้จะสร้างความรู้สึกอุ่นใจให้คุณไม่น้อย อย่างการวุฒิการศึกษาไม่ได้สำคัญมากนักเท่าประสบการณ์และความตั้งใจ อย่างไรลองพิจารณนาอีกครั้งก่อนเลือกเข้าทำงาน  สวัสดิการพนักงาน CP ALL ครอบคลุมทุกความต้องการของคนทำงาน  ด้วยความที่ซีพีออลล์เป็นองค์กรขนาดใหญ่ และต้องพัฒนากระบวนการทำงานในทุก ๆ ระบบงานอยู่เสมอ จึงทำให้ทางบริษัทพยายามเฟ้นหา