เข้าใจโลก 2020 : ในแง่มุมที่ผู้ประกอบการต้องทำความเข้าใจ เพื่อการบริหารจัดการและผลกำไรที่ดีในอนาคต

เข้าใจโลก 2020 : ในแง่มุมที่ผู้ประกอบการต้องทำความเข้าใจ เพื่อการบริหารจัดการและผลกำไรที่ดีในอนาคต post thumbnail image

ยุค 2020 ถือเป็นจุดเปลี่ยนอะไรๆหลายอย่างในสังคมปัจจุบัน สำหรับผู้ประกอบการหรือนักลงทุนแล้วในการประกอบธุรกิจก็จำต้องดูทิศทางการเปลี่ยนแปลงไปของสังคมและความต้องการให้ผู้บริโภคเป็นหลัก ดังนั้น ในช่วงที่เกิดวิกฤตโควิดเช่นนี้ สิ่งแรกที่จะเปลี่ยนความคิดของประชาชนหรือผู้คนในสังคม คือการตระหนักรู้ถึงการบริหารจัดการของภาครัฐต่อปัญหาที่เกิดขึ้น ความตระหนักรู้ของประชาชนในเรื่องนี้เองจะทำให้ความต้องการ และพฤติกรรมการบริโภคเปลี่ยนไป ซึ่งหากภาคธุรกิจสนใจจะต้องเข้าใจในจุดนี้ให้ได้ นอกจากเรื่องที่กล่าวมาข้างต้น ยังมีประเด็นอะไรอีกบ้างที่ผู้ประกอบการต้องรู้ มาขยายความเริ่มที่ประเด็นแรกก่อนกันเลย 

ประเด็นแรก ทัศนคติของผู้บริโภค 

ทัศนคติของผู้บริโภคจะเข้ามามีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางของแบรนด์มากขึ้น และเป็นการกระตุ้นการปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์การออกแบบและความคิดเชิงสร้างสรรค์ ที่ภาคธุรกิจหรือผู้ประกอบการต้องเก็บไปคิดแล้วว่าจะทำอะไรให้สอดคล้องกับทัศนคติของผู้บริโภค เพราะการลงมือออกแบบ และแสดงออกทางด้านการตอบสนองต่อสภาวะอารมณ์ หรือจุดยืนของผู้บริโภคจะเป็นการกระตุ้นยอดขายของคุณนั่นเอง 

ประเด็นที่สอง แสดงจุดยืน 

จากผลการสำรวจพบว่าแบรนด์หรือสินค้าและบริการที่มีการแสดงจุดยืนทางการเมือง สอดคล้องไปตามความต้องการของผู้บริโภคส่วนใหญ่จะทำให้แบรนด์มีความก้าวหน้ามากขึ้น ยิ่งการแสดงจุดยืนนั้นมี ‘คุณค่า’ ในการช่วยเหลือสังคมด้วยแล้วจะยิ่งทำให้ประชาชนยินดีจ่ายเงินในราคาที่แพงมากขึ้นเพื่อสินค้าและบริการของพวกเขา ดังนั้น ภาคประกอบการจะนิ่งเฉยในเรื่องนี้อีกต่อไปไม่ได้ พวกคุณต้องมีการวางแผน และกลยุทธ์ในการออกแบบสินค้า และบริการเพื่อให้ตรงความต้องการของผู้บริโภคมากยิ่งขึ้น เพื่อให้แบรนด์ของคุณไม่แป๊กในโลกยุคปัจจุบัน

ประเด็นที่สาม ความโปร่งใสและความเป็นธรรม 

ภาคธุรกิจต้องมีความโปร่งใสตรวจสอบได้ตั้งแต่วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต ตลอดจนกระบวนการที่ทำออกมาแล้วไม่ส่งผลแง่ร้ายต่อคนจำนวนมาก เรื่องนี้เป็นเรื่องสิ่งแวดล้อม ซึ่งสังคมในยุคปัจจุบันเองก็ให้ความสนใจเรื่องนี้กันมาก เพราะสิ่งแวดล้อมที่ว่าก็คือสิ่งแวดล้อมที่อยู่ล้อมรอบตัวของผู้บริโภคเอง หากมีอะไรที่แบรนด์ทำแล้วส่งผลกระทบต่อผู้บริโภคไม่ว่าจะทางน้ำ อากาศ หรือดินก็ตาม พวกเขาอาจจะไม่ซื้อแบรนด์สินค้าของคุณ และถึงขั้นแบนสินค้าของคุณเลยก็ได้ ขณะเดียวกันในเรื่องของความเป็นธรรมที่ผู้บริโภคให้ความสนใจจะเป็นความเป็นธรรมของความคุ้มค่าของสินค้าต่อราคา และการปฏิบัติหรือกฏเกณฑ์ที่กำหนดขึ้นมาต่อพนักงานว่ามีความเป็นธรรมหรือไม่ หากธุรกิจของคุณมีการเอารัดเอาเปรียบ และไม่ให้ความเป็นธรรมต่อพนักงานมากเกินไป ผู้บริโภคอาจจะไม่เหลียวแลสินค้าและบริการของคุณ จนกว่าคุณจะปรับตัว 

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น เกิดจากความตระหนักรู้ของผู้บริโภคในเรื่องของความ ‘เป็นมนุษย์’ และคุณค่าทรัพยากรธรรมชาติ กันมากขึ้น ซึ่งแบรนด์หรือภาคธุรกิจต่างๆเองก็ควรจะให้ความสำคัญในเรื่องนี้ให้มากเช่นกัน เพื่อให้กิจการของคุณดำเนินไปได้บนเส้นทางที่โลกเปลี่ยนทิศเปลี่ยนทางไปเช่นนี้

ผลการตรวจ

C:\Users\user\Desktop\งานX9\ครั้งที่ 7 ส่งงาน 15.4.63\2_สังคมและการดำเนินชีวิต\3.jpg